NSN - nespokojíme se s průměrností

Zpracujeme vám nabídku

Bezplatná služba vážným zájemcům o některou z nabízených oblastí naší činnosti. Zpracujeme pro Vás studii, která Vám přiblíží cenové a technické řešení Vašeho požadavku včetně ceny zpracování projektu. Napište.

Elektrická požádní signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS) včasnou detekcí vznikajícího požáru eliminuje rozsah škod na majetku či ztrátě lidských životů. EPS lze začlenit do integrovaných bezpečnostních a havarijních systémů ochrany majetku, osob. Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy detekčních hlásičů, včetně ovládaných požárně bezpečnostních zařízení. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany (PCO), který je umístěn u hasičského záchranného sboru (HZS). Hlásiče EPS pracují na různých fyzikálních principech; vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny. Všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou řízenou procesorem, umožňující eliminovat plané poplachy. Systémy EPS mohou být instalovány jako samostatné aplikace nebo jako součásti vyšších integrovaných systémů řízení budov. Využití grafického nadstavbového vybavení potom umožňuje velmi rychlou orientaci v objektech a budovách a tím maximální zkrácení doby požárního zásahu od vzniku požáru. Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení související s protipožární ochranou jako jsou záložní zdroje, odvětrání, požární uzávěry, protipožární dveře, hasící zařízení, světlíky, klíčové trezory. Proti požárům se bráníme jednak odpovědným přístupem k požární prevenci, jednak použitím nejmodernější techniky. Velmi důležité je i včasné zjištění vznikajícího požáru, které do značné míry ovlivní jeho likvidaci a tím i výši vzniklých škod.

« Zpět na přehled činností

Kontakty

NSN CS, s.r.o.
Na Pískách 3234/1
695 01 Hodonín
Česká Republika

IČ: 63474522

tel. 518 309 911
e-mail: nsncs@nsncs.cz

Rychlý dotaz
Jméno
Firma
E-mail
Telefon
Dotaz
Opište:
X XX X XXXX X
X XX X X X X
X XX XX X X
XXXXXXXXXXXXXX XXXXX
X XX X X
X XX X X
X X XXX X