NSN - nespokojíme se s průměrností

Zpracujeme vám nabídku

Bezplatná služba vážným zájemcům o některou z nabízených oblastí naší činnosti. Zpracujeme pro Vás studii, která Vám přiblíží cenové a technické řešení Vašeho požadavku včetně ceny zpracování projektu. Napište.

Integrace bezpečnostních systémů a technologických procesů

Integrace bezpečnostních systémů a technologických procesů dokáže přijmout a okamžitě zpracovat informace z připojených podsystémů (PZTS, EPS, CCTV, perimetru, kontroly přístupu, kontroly docházky, technologických zařízení atd.) a současně distribuovat informace dalším podsystémům. Pod pojmem „Integrovaný bezpečnostní systém“ nemůžeme chápat hotový výrobek, ale kombinaci technického a programového vybavení, které umožní vytvořit pro konkrétního uživatele a konkrétní objekt technický celek s předem definovanými vlastnostmi:

  • integrovaný systém umožňuje automatický provoz s možností ručního zásahu do průběhu akce,
  • integrovaný systém zajišťuje propojení do centra se stálou službou nebo výjezdovou skupinou,
  • systém archivuje veškeré události do deníku událostí tak, aby bylo možno zpětně vyhodnotit činnost jednotlivých systémů i obsluhy,
  • systém umožňuje volně konfigurovat parametry integrovaného systému, případně jednotlivých podsystémů,
  • systém umožňuje definovat logické vazby mezi jednotlivými podsystémy,
  • součástí jsou univerzální grafická prostředí určená pro tvorbu aplikací monitorovacích a řídících systémů.

Možné způsoby propojení integrovaného bezpečnostního systému:

  • propojení v nadřízeném centrálním pracovišti,
  • propojení v jednom systému,
  • kombinace předchozích možností.

V bezpečnostních systémech je důraz kladen na propojení a komunikaci mezi jednotlivými podsystémy. Samozřejmostí se dnes již stává propojení po sériových linkách s obousměrnou komunikací, popřípadě propojení v datové nebo radiové síti, nahrazující nepraktické propojení systémů pomocí bezpotenciálových kontaktů. Nejmodernější nadstavby jsou založeny jednak na architektuře klient/server, což umožňuje distribuované rozdělení monitorovacího a výstražného systému na více počítačů, vzájemně propojených pomocí počítačové sítě (LAN, WAN, INTERNET). Pro svoji činnost používají programových serverů, které komunikují s připojenými zařízeními a poskytují potřebné údaje. Pro každou jednotlivou instalaci je požadována licence, proto je vhodnější tuto verzi použít pro lokální instalace. Druhá varianta je také založena na architektuře klient/server a využívá webového rozhraní a sítě INTERNET. Vizualizace dat nevyžaduje vlastní grafické prostředí, ale je prováděna v prostředí internetového prohlížeče MS INTERNET EXPLORER. Tento program bude určen pro sběr dat z jednotlivých vzdálených lokalit a k jejich zpracování a vizualizaci v řídícím centru.

« Zpět na přehled činností

Kontakty

NSN CS, s.r.o.
Na Pískách 3234/1
695 01 Hodonín
Česká Republika

IČ: 63474522

tel. 518 309 911
e-mail: nsncs@nsncs.cz

Rychlý dotaz
Jméno
Firma
E-mail
Telefon
Dotaz
Opište:
XXX X X X XXX
X X XX X XX X
XX X X XX X
XX X XXXXX XXX
X X XX X
X X X XX X
XXX XXXXX X XXX