NSN - nespokojíme se s průměrností

Zpracujeme vám nabídku

Bezplatná služba vážným zájemcům o některou z nabízených oblastí naší činnosti. Zpracujeme pro Vás studii, která Vám přiblíží cenové a technické řešení Vašeho požadavku včetně ceny zpracování projektu. Napište.

Politika společnosti

NSN CS, s.r.o. je česká společnost, poskytující služby v oblasti projektů, dodávek a realizace staveb, silnoproudých zařízení a systémů, slaboproudých a bezpečnostních zařízení a systémů, informačních technologií a systémů, telekomunikačních technologií a systémů.

Posláním naší společnosti je dodávat zákazníkům spolehlivé a bezpečné produkty s vysokou úrovní kvality tak, aby jejich potřeby byly plně uspokojeny při dodržení požadované úrovně bezpečnosti informací.

Dlouhodobým záměrem společnosti je vybudovat trvale prosperující společnost uspokojující svým jednáním a dosaženými výsledky zákazníky, management společnosti, zaměstnance i veřejnost.

V návaznosti na dlouhodobý záměr stanovilo vedení společnosti strategii firmy zaměřenou především na:

 • postavení společnosti na trhu
 • finanční stabilitu
 • růst produktivity
 • inovace, know-how
 • odborný rozvoj pracovníků
 • bezpečné a zdravé pracovní prostředí
 • vysokou úroveň kvality procesů a produktů
 • dodržování legislativních předpisů
 • dodavatele a partnery
 • neustálé zlepšování
 • podporu regionu
 • ochranu ŽP a snižování negativního vlivu na ŽP
 • zvýšení bezpečnosti informací

Společnost se zavazuje plnit legislativní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti informací.

Dále se společnost zavazuje přijímat opatření tak, aby při činnosti pracovníků společnosti docházelo k neustálému zlepšování integrovaného systému řízení, pracovního prostředí, podmínek pro zaměstnance a k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí.

Společnost zajišťuje ochranu svých aktiv proti všem vnitřním, vnějším, úmyslným i náhodným hrozbám. Jsou stanoveny a pravidelně přezkoumávány kritéria, kterými jsou hodnocena rizika. Ve společnosti je zajištěna kontinuita podnikatelských činností a proti bezpečnostním incidentům jsou přijímány opatření a tím se snižuje jejich potenciální dopad na bezpečnost informací a činnosti společnosti.

Politika společnosti je postavena na lidských hodnotách našich zaměstnanců jako je poctivost, spolehlivost, profesionalita, iniciativa a vytrvalost. Proto podporujeme zvyšování jejich kvalifikace a zlepšujeme prostředí sociální jistoty.

Tuto politiku vyhlašuje vedení NSN CS, s. r. o. s přesvědčením, že bude správně pochopena a podporována všemi zaměstnanci společnosti a uznána všemi našimi zákazníky.

V Hodoníně dne 9. 9. 2010

Miroslav Nejezchleba
ředitel společnosti

Kontakty

NSN CS, s.r.o.
Na Pískách 3234/1
695 01 Hodonín
Česká Republika

IČ: 63474522

tel. 518 309 911
e-mail: nsncs@nsncs.cz

Rychlý dotaz
Jméno
Firma
E-mail
Telefon
Dotaz
Opište:
XXX XXX XXXXXXXX
X X X X X
X X XX X
XXXX X XXXXX XXXX
X XX XX X X
X XX XX XX X
XXX XXX XXX XXX