NSN - nespokojíme se s průměrností

Zpracujeme vám nabídku

Bezplatná služba vážným zájemcům o některou z nabízených oblastí naší činnosti. Zpracujeme pro Vás studii, která Vám přiblíží cenové a technické řešení Vašeho požadavku včetně ceny zpracování projektu. Napište.

Služby

Technická studie a cenová nabídka

Stručná studie bezpečnostního systému, která orientačně přiblíží technické a cenové řešení požadavku, včetně ceny za zpracování projektu.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace pro realizaci, zpracovaná dle platných norem a předpisů po prohlídce objektu a konzultacích se zákazníkem je výchozím materiálem pro dodávku materiálu a montáž zařízení.

Bezpečnostní projekt pro objekty používané k nakládání s utajovanými skutečnostmi je zpracován v souladu se zákonem o ochraně utajovaných skutečností.

Program pravidelného vzdělávání našich projektantů zajišťuje progresivní řešení projektů s uplatněním nejnovějších technologií a špičkových komponentů.

Realizace

Instalaci, oživení a programování dodávaných systémů provádějí školení odborníci podle platných norem a předpisů. Montáž systémů je zakončena zkušebním provozem. V průběhu zkušebního provozu obdrží uživatel veškerou technickou dokumentaci a je zaškolen pro obsluhu systému.

Revize

Po instalaci systému je celý systém překontrolován našimi revizními techniky. Účelem revize je kontrola shody instalace s projektovou dokumentací, montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy. Na provedenou revizi zařízení je uživateli vydána výchozí revizní zpráva.

Po dobu životnosti systémů jsou prováděny pravidelné revize a prohlídky zařízení.

Technická podpora a servis

Standardně je zajišťován 24 hodinový záruční i pozáruční servis po dobu životnosti zařízení. Jeho úkolem je rychlé zajištění technické podpory a případných oprav. Cílem je zajistit bezproblémovou funkci bezpečnostních systémů. Pro poskytnutí servisních služeb je ve firmě k dispozici několik desítek kvalifikovaných a pravidelně školených servisních techniků a řada odborných technických specialistů.

Školení

V rámci zvyšování odborné úrovně a propagace nových technologií pořádáme pro naše zákazníky nejrůznější školení.

Kontakty

NSN CS, s.r.o.
Na Pískách 3234/1
695 01 Hodonín
Česká Republika

IČ: 63474522

tel. 518 309 911
e-mail: nsncs@nsncs.cz

Rychlý dotaz
Jméno
Firma
E-mail
Telefon
Dotaz
Opište:
XXXXX X XXXXX XXX
X XX X X X
XX X X X
X X XXXX XX
X X X X
X X X XX X
X XXXXX XXX XXX