slaboproudé A silnoproudé TECHNOLOGIE, datové systémy, sítě a telekomunikace

Nabízíme služby počínaje cenovou studií, zpracováním projektu, vlastní realizaci, zaškolení až po následný servis.

Důraz je vždy kladen na spolupráci a dobré vztahy se zákazníkem, podpořené profesionálním přístupem našich zaměstnanců.

  • Spolehlivost
  •  Komplexní služby
  • Bezpečnost
01

Technologie

Nabízíme většinu moderních technologií a systémů. Od bezpečnostních, poplachových, přístupových, kamerových, integrovaných řídících, slaboproudých až po silnoproudé elektroinstalace.
02

Služby

Nabízíme služby počínaje cenovou studií, zpracováním projektu, vlastní realizací, technickou podporou, servisem až po zaškolení.
03

Reference

Od roku 1995 jsme již zhotovili více jak 12000 zakázek pro více jak 1500 klientů. Prohlédněte si naše největší zákazníky.
04

Zpracujeme Vám poptávku

 Zpracujeme pro Vás studii nebo nabídku, která Vám přiblíží cenové a technické řešení Vašeho požadavku, včetně ceny zpracování projektu nebo realizace. 
0

Počet zakázek

0

Celkový obrat (v mil. Kč)

0

Počet obchodních partnerů

0

Počet servisních středisek

Provádíme služby

Technická studie a cenová nabídka

Stručná studie bezpečnostního systému, která orientačně přiblíží technické a cenové řešení požadavku, včetně ceny za zpracování projektu.

Projekce

Projektová dokumentace pro realizaci, zpracovaná dle platných norem a předpisů po prohlídce objektu a konzultacích se zákazníkem je výchozím materiálem pro dodávku materiálu a montáž zařízení.

Realizace

Instalaci, oživení a programování dodávaných systémů provádějí školení zaměstnanci podle platných norem a předpisů. Montáž systémů je zakončena zkušebním provozem.

Revize

Po instalaci systému je celý systém překontrolován našimi revizními techniky. Účelem revize je kontrola shody instalace s projektovou dokumentací, montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy.

Servis

Standardně je zajišťován 24 hodinový záruční i pozáruční servis po dobu životnosti zařízení. Cílem je zajistit bezproblémovou funkci bezpečnostních systémů.

Technická podpora

Pro poskytnutí technické podpory jsou ve společnosti k dispozici kvalifikovaní, pravidelně školení servisní technici a odborní specialisté.

Školení

V rámci zvyšování odborné úrovně a propagace nových technologií pořádáme pro naše zákazníky nejrůznější školení.