Elektrická požární signalizace

EPS

Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace představuje soubor hlásičů požáru, ústředen, přenosových a doplňkových zařízení. Ta ve svém souhrnu vytvářejí systém, kterým je opticky nebo akusticky signalizováno ohnisko nebo již vzniklý požár. Je jedním z technických opatření sloužící ke zvýšení požární bezpečnosti staveb,  jedná se o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení.

Naše technologie
LCJ, JIPOCAR, LOGISTICKÉ CENTRUM D1 - Jihlava
Metrostav
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Poldi Kladno
FVE v rámci ČR, SR - 23 objektů >40MWp
Plavecký bazén Klišé Ústí nad Labem
Finanční úřady
Nemocnice Na Homolce
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.