Elektrická požární signalizace

EPS

Elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace představuje soubor hlásičů požáru, ústředen, přenosových a doplňkových zařízení. Ta ve svém souhrnu vytvářejí systém, kterým je opticky nebo akusticky signalizováno ohnisko nebo již vzniklý požár. Je jedním z technických opatření sloužící ke zvýšení požární bezpečnosti staveb,  jedná se o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení.

Naše technologie
Českomoravský cement, a.s.
IAC Group Hodonín
Nemocnice Na Homolce
LCJ, JIPOCAR, LOGISTICKÉ CENTRUM D1 - Jihlava
MND, a.s., MND Drilling & Services a.s.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Poldi Kladno
Bytový Dům Beroun
Elektrárna Hodonín
Město Skalica