Elektronické kontrola vstupu

EKV

Elektronické kontrola vstupu

Elektronické kontrola vstupu má své uplatnění všude tam, kde je nutné kontrolovat a regulovat přístup osob do objektu nebo jeho částí. Slouží k identifikaci vstupujících osob, k odblokování, tedy otevření vstupu pro autorizované osoby a naopak k zamezení vstupu nepovolaným osobám.

Naše technologie
Ministerstvo obrany ČR
Plavecký bazén Klišé Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
LCJ, JIPOCAR, LOGISTICKÉ CENTRUM D1 - Jihlava
Top Centrum Car
Věznice ČR
IAC Group Hodonín
AŽD Praha, s.r.o.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Hemodialyzační centrum Bulovka