poplachový zabezpečovací a tísňový systém

PZTS

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) je soubor prvků určených pro detekci pokusu o vstup narušitelem do hlídaného prostoru s následnou akustickou či optickou signalizaci. Jde tedy o zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku.

Naše technologie
Správa železnic
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
MND, a.s., MND Drilling & Services a.s.
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Elektrárna Dětmarovice
Frujo a.s. Tvrdonice
Masarykova univerzita v Brně, Kotlářská 2
Pražské služby a.s.
Železárny Veselí
VTÚPV Vyškov