Revize

Revize

Revize

Po instalaci systému je celý systém překontrolován našimi revizními techniky. Účelem revize je kontrola shody instalace s projektovou dokumentací, montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy. Na provedenou revizi zařízení je uživateli vydána výchozí revizní zpráva.

Pravidelné revize a prohlídky zařízení jsou prováděny po dobu životnosti systémů.Naše služby
Hemodialyzační centrum Bulovka
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Top Centrum Car
DAKO Třemošnice
Českomoravský cement, a.s.
Elektrárna Dětmarovice
Metrostav
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Hasičský záchranný sbor
VTÚPV Vyškov