Revize

Revize

Revize

Po instalaci systému je celý systém překontrolován našimi revizními techniky. Účelem revize je kontrola shody instalace s projektovou dokumentací, montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy. Na provedenou revizi zařízení je uživateli vydána výchozí revizní zpráva.

Pravidelné revize a prohlídky zařízení jsou prováděny po dobu životnosti systémů.Naše služby
Plavecký bazén Klišé Ústí nad Labem
AŽD Praha, s.r.o.
Walmark, a.s. Třinec a Český Těšín
Apartmány Horní Mísečky
Finanční úřady
IAC Group Hodonín
Českomoravský cement, a.s.
Město Skalica
Zimní stadion Vlašim
Ústřední vojenská nemocnice Praha