Školení

Školení

Školení

V rámci zvyšování odborné úrovně a propagace nových technologií, pořádáme pro naše zákazníky specializovaná školení.

Naše služby
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Správa železnic
Pražské služby a.s.
České dráhy
AŽD Praha, s.r.o.
Českomoravský cement, a.s.
Hasičský záchranný sbor
Zimní stadion Hodonín
MND, a.s., MND Drilling & Services a.s.
VTÚPV Vyškov